Проекти

2020 – Проект „Платформа - речник за дигитално изкуство“ по Студентски практики - фаза 2, на МОН, съвместно с Национална художествена академия

Речникът е уики платформа за споделяне на информация в полето на дигиталното изкуство, технологии и култура. Съдържанието включва понятия, автори, значими събития, полезна информация свързана с теорията и практиките на дигиталното изкуство. Речникът е създаден от преподаватели, докторанти, студенти и практиканти от Магистърска програма "Дигитални изкуства", Национална художествена академия.

Започнат е през 2008 година, като част от учебния процес в предмета „История и теория на дигиталните изкуства“ с водещ преподавател доц. д-р Венелин Шурелов.

Интерактивна инсталация “ЕДИН ЧОВЕК” на Венелин Шурелов по Програма “Навън” на Столична община

Проектът “Един човек” е предложение за изграждане на високотехнологична интерактивна инсталация в градска среда. Инсталацията е комплексно технологично съоръжение със строго определени функции. Визуално обектът представлява антропоморфна фигура, изградена от модулна стоманена фермова конструкция и двустранно разположени LED екрани. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от компютърен алгоритъм в два режима, в постоянна самоактуализация.

2019 – “Технологично остаряване” – изложба студентски проекти, Галерия „One Monev”

Темата на годишната обща изложба на магистърска програма “Дигитални изкуства”, НХА е свързана с идеята за техническо остаряване (technical obsolescence). Материалното съществуване на технологичния обект е кратковременно. Техническите еднодневки оставят следи едновременно в градските бунища и в галериите. Излезлите от употреба устройства, дават богати естетически и смислови възможности за напускане на света по подразбиране.

Преносим музей за непокорно изкуство: „W(e) A(re) R(ebellious)”

Проект на Антони Райжеков с участието на: Алла Георгиева, Антон Терзиев, Боряна Росса & ULTRAFUTURO, Венелин Шурелов, Венета Андрова, Димитър Солаков, Иван Мудов, Калин Серапионов, Красимира Буцева, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мария Налбантова, Правдолюб Иванов, Станислав Беловски и Destructive Creation.

23.01 – 17.02.2024, откриване: 23.01, вторник, 18.00-20.00 ч.

Изложба на Raw Lab

Фондация ДА ЛАБ представя самостоятелна изложба на Raw Lab "Изфабрикувана истина и други митове за човешки анотации" в рамките на платформата e-valuation 3.0.

04.04 - 15.04.2023
Откриване: 04.04. (вторник), 18-20ч.

Визуалният речник на едно изображение позволява множество перспективи и интерпретации. Контекстът е определящ за значението на визуалния материал, който срещаме. Като хора, ние винаги търсим допълнителна информация, за да обогатим и усложним наратива.

Резултати от селекцията на поканата за платформата e-valuation 3.0.

Радваме се да обявим авторите на трите проекта, които ще бъдат финансирани в‌ рамките‌ ‌на‌ платформата e-valuation 3.0 - Raw Lab – Радина Йотова и Рослана Йотова с проект Latent Spaces; trohi – Петър Пармаков и Йоана Робова с проект New Rituals, New Gods…; Яна Василева с проект Ginko Biloba

evaluation 3.0: Отворена покана за предложения на проекти на дигитални артисти

Фондация ДА ЛАБ обявява отворена покана за изпращане на предложения за проекти, които ще бъдат създадени в рамките на Платформата за дигитални изкуства „e-valuation (Стойност-Ценност)“. Това е третото издание на ежегодната платформа, която стартира през 2021 г. и досега е продуцирала 7 проекти на български артисти. Новото издание на проекта се реализира с подкрепата на Министерство на културата.

Алманах 10 години DA FEST 2009-2019 – финансиран от Министерство на културата

Алманах 10 години DA Fest е свързан с архивиране на международен фестивал за дигитални изкуства. Проектът е обобщение на 10 годишна работа по представяне на световните тенденции в областта на дигиталните изкуства в България. Целта е да остави по-значима следа в историята на развитие на дигиталните изкуства в България.