един_човек_софия

Интерактивна инсталация “ЕДИН ЧОВЕК” на Венелин Шурелов по Програма “Навън” на Столична община

Проектът “Един човек” е предложение за изграждане на високотехнологична интерактивна инсталация в градска среда. Инсталацията е комплексно технологично съоръжение със строго определени функции. Визуално обектът представлява антропоморфна фигура, изградена от модулна стоманена фермова конструкция и двустранно разположени LED екрани. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от компютърен алгоритъм в два режима, в постоянна самоактуализация.