Интерактивна инсталация “ЕДИН ЧОВЕК” на Венелин Шурелов по Програма “Навън” на Столична община

banner

Проектът “Един човек” е предложение за изграждане на високотехнологична интерактивна инсталация в градска среда. Инсталацията е комплексно технологично съоръжение със строго определени функции. Визуално обектът представлява антропоморфна фигура, изградена от модулна стоманена фермова конструкция и двустранно разположени LED екрани. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от компютърен алгоритъм в два режима, в постоянна самоактуализация.

Първият режим е свързан със сигнал получаван директно от две камери разположени двустранно на фигурата. През определен интервал от време, повтарящ се кратък запис от видеонаблюдението се качва като фрагмент върху екраните, като всеки от тях е “уловил” един или няколко минувачи. Така голямото “екранно тяло” ще изглежда съставено от множество други по-малки фигури. На всеки кръгъл час видео стриймингът се вдига в “цял формат” за 10 минути, позволявайки на зрителя да нанесе силуета си в контура на фигурата.

Вторият режим е генериран от анализ на данни. В технологично отношение това е най-иновативната част от проекта. Този режим се отнася към компютърното управление на системи свързани с инфраструктура и околна среда, огромните количества данни събирани от сензори в реално-време, формирането на едно ново информационно пространство, наричано – BigData. „Един човек“ функционира чрез програмен код, който събира, анализира и визуализира информация свързана с града, неговата динамика, качеството на околната среда и пр. Визуализирането и интерпретирането на тази информация като артистичен материал, е „електронната тъкан“ от която е изграден „един човек“.

Двата режима за генериране на екранно съдържание работят синхронно в изграждането на една хомогенна визуална среда.

Инсталацията “Един човек” попада в категорията на процес-ориентираното изкуство, в което начините за взаимодействие с творбата са съставен и съдържателен елемент. Чрез своята функционалност произведението е отделено от контрола на автора и представлява гъвкава структура, зависеща от поведението на хората и промяната на околната среда. Мястото, на което е разположена творбата изисква такъв подход. Съвременните технологии позволяват да се изграждат системи с отворен достъп, с по-скоро либерален, отколкото авторитарен начин на функциониране. Изграденият на този принцип обект би бил добро отражение на колективния ни образ в настоящия момент.

Фигурата, която доминира в публичното пространство не е конкретна историческа личност, а сбор от едно постоянно актуализиращо се множество от случайни минувачи или нарочни посетители. Интерактивният елемент води до възможност за игрови взаимоотношения, но би могло до доведе до остри социални послания. Изграждането на подобна платформа би била добър знак за развитието на демократичните процеси у нас. Предстои ни да проследим порастването на „Един човек“, да видим неговите изводи от голямото уравнение на града и неговите хора.

#един_човек_софия #one_person_sofia

Web site: https://oneperson.bg.live

Facebook: Един човек / One Person