Семинар “Изкуство * Наука * Сътрудничество”

семинар
На 18 юни в Гьоте институт ДА ЛАБ организира семинар “Изкуство * Наука * Сътрудничество”, свързан с мисията на фондацията да развива дигиталните изкуства в България и да подкрепя млади български артисти. Сред целите на семинара е да запознае българските артисти с успешни практики на сътрудничество с учени и експерти при създаване на интердисциплинарно творческо съдържание, като едновременно ги свърже с представители на международната сцена. Семинарът се съсредоточава върху съвременни интердисциплинарни практики в сътрудничеството между изкуство и наука.
Еднодневният семинар предоставя възможности за среща с представители на международната културната сцена и институции от Европа, като цели изграждането на професионална мрежа, споделяне на успешни практики и насърчаване на партньорства за бъдещо сътрудничество. Семинарът включва презентации от гости куратори, както и представяне на местни и международни артисти, ангажирани с интердисциплинарна работа. Тези презентации имат за цел да запознаят художниците с водещи програми за изкуство-наука и съществуващи програми за резиденции в това поле. Освен това семинарът е посветен на изграждането на нова източно-европейска мрежа за изкуство и наука, кулминиращ в дискусия на кръгла маса за изследване на иновативни идеи, насърчаване на връзки и укрепване на регионалната екосистема за сътрудничество.
Гости на семинара са австрийската кураторка и изследователка д-р Клаудия Шнуг, както и кураторa Андрей Тудоз от Румъния, съосновател на организацията Marginal, както и водещи институции от Европа, работещи в сферата на сътрудничеството между изкуство и наука, като Академия Шлос Солитюд - Германия, представена от Софи-Шарлот Тиероф, Медийния фестивал Шмиеде - Австрия, представен от Рудигер Васибауер и Мариус Шебела (Subnet), Университета в Залцбург - Антони Райжеков, украинският фестивал за медийно изкуство ТЕТРАМАТИКА - представен от д-р Остап Мануляк, MADLab - Кипър представена от Маринос Куцомихалис и други.
От българска страна в семинара ще бъдат представени: фестивала за дигитално изкуство ДА Фест от проф. д-р Венелин Шурелов, фондация ДА ЛАБ - представена от д-р Галина Димитрова-Димова, РеБонкърс (Варна) - представена от Ралица Герасимова, както и презентации на артистите: Аксиния Пейчева, Димитър Солаков, Ивелина Иванова, Маринос Куцомихалис (MADLab, Кипър), Мария Налбантова, Сабина Суру (Marginal, Румъния).
Събитието е на английски език.
Семинарът е организиран от фондация ДА ЛАБ с финансовата подкрепа от програма Създаване” на НФК, Австрийско посолство в България и в партньонство с Гьоте институт – София.
Programme:

10:30 – 10:40 Welcome, introduction
Antoni Rayzhekov, AIHI, University of Salzburg, Austria
Media-artist and researcher
co-founder of DALab Foundation – Bulgaria
www.rayzhekov.com | www.da-lab.org
10:40 – 11:30 Keynote – “Art&Science collaborations”
Dr. Claudia Schnugg - Austria
independent curator and researcher
Dr. Claudia Schnugg is a curator of art and science collaboration and a scholar
researching the intersections of art and aesthetics with science, technology, and
organizations. https://www.claudiaschnugg.com/
11:30 – 12:10 Sophie-Charlotte Thieroff
Coordinator art, science & business program
Akademie Schloss Solitude - Stuttgart, Germany
https://www.akademie-solitude.de/en/themencluster/asb/
12:10 – 12:30 Ralitsa Gerasimova
Curator, ReBonkers art space
Alternative Art Space; ArtScience Residency Varna, Bulgaria
https://rebonkers.com/en/
12:30 – 13:10 Lunch break
13:10 – 13:25 Dr. Marinos Koutsomichalis
Artist & Researcher
MADLab - Cyprus
Media Arts & Design Research Lab
https://madlab.cool/people/marinos-koutsomichalis
13:25 – 13:45 Dr. Ostap Manulyak
TETRAMATYKA – Ukraine
Festival of Audiovisual Art “TETRAMATYKA” – is an event concentrated on
multimedia and interactive art. The Festival was founded in 2013 as a small
chamber art event and grew up to become an international festival with a vast
program. http://tetramatyka.org.ua/home
13:45 – 14:00 Andrei Tudose
MARGINAL - Romania
Curator / cultural platform for Art:Science:Technology // media art collaborations
https://marginal.ro/
14:00 - 14:15 Dr. Galina Dimitrova-Dimova
Curator & co-founder of DALAB - Bulgaria
DALAB Foundation Bulgaria is focusing on implementing a program of regular
activities that support creative initiatives in the digital arts field and cultivate the
audience's interest in them. https://www.da-lab.org/en
14:15 – 14:30 Prof. Dr. Venelin Shurelov
Artist, educator and curator
NHA, DALab, DA-Fest - Bulgaria
DA Fest is an international festival that introduces the Bulgarian audience to new
artistic practices and significant achievements in the field of digital arts. The festival
is organized by the DA LAB Foundation in cooperation with the National Academy
of Arts in Sofia.https://www.da-lab.org/en/about/da-fest/2023
14:30 – 14:45 Coffee break
14:45 – 15:00 The SubnetAiR | Schmiede
A cooperation between
AIHI, University of Salzburg, Subnet & Schmiede festival
Rüdiger Wassibauer - Schmiede Media Art Festival // Academie Hallein
Marius Schebella - Subnet - Salzburg Austria
Antoni Rayzhekov – AIHI at University of Salzburg, Austria
subnetAIR provides international artists an opportunity to spend four to six weeks in
Salzburg to develop an artistic project in the realm of physical computing, hardwarehacking
and tinkering. subnetAIR provides curation, budget, and experience in
media projects as well as an established network in the local artistic community.
Starting with the 2016 residents, we have joined forces with subnetAIR and provide
the artists with a lively environment filled with technology-enthusiasts, critical
thinkers, exotic human-machine interfaces and plenty of gear and space to work on
projects as well as present them to audiences in the Science City.
https://hci.plus/subnetair/
https://subnet.at/subnetair/
https://www.plus.ac.at/aihi/?lang=en
15:00 - 16:30 Artists Presentations (max. 10min per presenter including Q&A)
Aksynia Peicheva(Bulgaria)
Dimiter Solakov(Bulgaria),
Ivelina Ivanova (Bulgaria),
Maria Nalbantova (Bulgaria)
Marinos Koutsomichalis (Cyprus)
Sabina Suru (Romania)
16:30 – 16:45 Coffee break
16:45 – 18:00 Round table “Art&Science network” – chanalleges and opportuneties
building Central and Eastern European Network
Participants: Dr. Claudia Schnugg, Sophie-Charlotte Thieroff (Akademie Schloss
Solitude), Dr. Marinos Koutsomichalis (MADLAB), Andrei Tudose (MARGINAL),
Antoni Rayzhekov (DALab), TBA