2020 – Проект „Платформа - речник за дигитално изкуство“ по Студентски практики - фаза 2, на МОН, съвместно с Национална художествена академия

banner

Речникът е уики платформа за споделяне на информация в полето на дигиталното изкуство, технологии и култура. Съдържанието включва понятия, автори, значими събития, полезна информация свързана с теорията и практиките на дигиталното изкуство. Речникът е създаден от преподаватели, докторанти, студенти и практиканти от Магистърска програма "Дигитални изкуства", Национална художествена академия.

Започнат е през 2008 година, като част от учебния процес в предмета „История и теория на дигиталните изкуства“ с водещ преподавател доц. д-р Венелин Шурелов.

През 2019 г. Проектът „Онлайн платформа РЕЧНИК-ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО" е подкрепен финансово по програма „Критика“ модул „Устойчиви модели“, на Национален фонд ,,Култура"

През 2020 г. Фондация ДА ЛАБ работи по „Онлайн платформа РЕЧНИК-ДИГИТАЛНО ИЗКУСТВО“, като част от Студентски практики - фаза 2, на МОН, съвместно с Национална художествена академия.

Интернес адрес: www.da-fest.bg/DADict