Алманах 10 години DA FEST 2009-2019 – финансиран от Министерство на културата

banner

Алманах 10 години DA Fest е свързан с архивиране на международен фестивал за дигитални изкуства. Проектът е обобщение на 10 годишна работа по представяне на световните тенденции в областта на дигиталните изкуства в България. Целта е да остави по-значима следа в историята на развитие на дигиталните изкуства в България.

Алманахът ще подпомогне анализа на процесите свързани с развитието на тези изкуства у нас. Екипът на фестивала стигна до убеждението, че архивирането на дейността свързана с провеждането на фестивала ще създаде предпоставка за изграждане на по-трайна памет в новаторската област на дигиталните изкуства.