Verlatour

Verlatour

banner

Победител в европейския проект REAL-IN 2022 в областта "Музика и фестивали", екипът на Immersion, съставен от френския музикант Verlatour и неговите мултимедийни, кодови, видео и светлинни инженери, има възможността да обогати проекта си с технологията на дигиталните разработчици на Inlum.in.

20:00-21:00
Verlatour x Inlum.in / Immersion, РЦСИ Топлоцентрала
Verlatour x Inlum.in - Immersion е нова и безпрецедентна форма на живо действие: интерактивен и ангажиращ участието електро-спектакъл, в който публиката е колкото участник, толкова и зрител на шоуто.