За фестивала

ДА Фест е международен фестивал, който среща българската публика с новите артистични практики и значими постижения в сферата на дигитални изкуства. Фестивалът се организира от фондация ДА ЛАБ съвместно с Националната художествена академия в София.

Клаус Обермайер, ДаФест 2021

Единствен по рода си фестивал за дигитални изкуства в страната, заедно със силната селекция на участници утвърждават ДА Фест като важно и разпознаваемо събитие на българската и международната художествена сцена. Богатата фестивална програма привлича интереса на многобройна публика към най-динамично развиващите се форми на съвременното изкуство.                
Деветото издание на биеналният фестивал ще се проведе от 24 до 28 октомври 2023 г. и включва изложби, пърформанси, прожекции, лекции, презентации, уъркшопи, които ще се проведат в дванадесет локации в столицата.

Презентация на Ана Петрович (Хърватия), ДА Фест 2021, Конферентна зала Ларго, София


Фестивални куратори      
 

Професор Венелин Шурелов е завършил сценография в Националната художествена академия, България - докторска степен (2009 г.). Съосновател и преподавател в магистърска програма "Дигитални изкуства", Национална художествена академия (2008-); съосновател, съ-куратор и организатор на DA Fest - Международен фестивал за дигитално изкуство (2009-). Съосновател на фондация DA LAB (2018-), театър Subhuman (2004-) и арт група Via Pontica (2002-2005). Автор на интерактивни инсталации и пърформанси, сред които "Drawing Machine" (2005), "Phantom" (2008), "Orthoman" (2009) "Tabula Rasa" (2010), "Shooting Range" (2012), "Rotor" (2016) представен в Ars Electronica Center, Линц. Автор на интерактивната инсталация “Един човек", площадка "Мавзолей", София.

 

 

Галина Димитрова-Димова е куратор и организатор на културни проекти от 23 години. Завършва специалност "Изкуствознание" в Националната художествена академия, София - магистърска степен, а по-късно защитава докторантура в същата специалност (2020). Била е куратор и ръководител на проекти в Центъра за медийни изкуства "Интерспейс" в София (1999-2008). След това работи на свободна практика с много от активните културни организации в България. От 2009 г. е съкуратор и организатор на DA Fest. Координатор на проекти във фондация Credo Bonum (2011-2019) и куратор на галерията на фондацията (2013-2015). Преподавател в магистърската програма "Дигитални изкуства" на НХА от 2016 г. Съосновател на фондация DA Lab, куратор и координатор на проектите на фондацията от 2018 г.

 

Екип на DA Fest  9

Куратори и организатори: Венелин Шурелов и Галина Димитрова-Димова
Координатор доброволци: Виктория Костова
Координатор събития: Илияна Кънчева
Координатор уеб сайт: Антони Райжеков
PR и онлайн комуникация: Мая Иванова 
Връзка с медии: Диди Спасова / НХА
Счетоводство: Станка Кертова
Технически сътрудник: Борислав Тонев 
Уеб програмиране: Агенция Стратегма ООД