Binaura

Binaura

photo

От началото на 2000 г. Binaura създава софтуерни интерфейси и алгоритмични инсталации, използвайки безплатни инструменти с отворен код. Те провеждат международни семинари в областта на модалностите на взаимодействие, творческото кодиране и процедурното рисуване. Работите им са фокусирани върху алгоритмичното мислене, генеративното изкуство, прототипирането и обмена на идеи с отворен код. Отварянето и модифицирането на съществуващи комерсиални инструменти и контексти са част от работния им процес. Работят съвместно с предприемачи, стартиращи компании, независими театрални трупи и университети по дизайн, като последните им творби са били излагани в ZKM Карлсруе, MIT Medialab, Ludwig Museum Budapest и много други. 

11:00-19:00
Устройство за бъдещи мемоари / BINAURA, Институт Лист

Интерактивна инсталация, маса, гонг, машина за рисуване, хартия, електроника

11:00-13:00
Презентация на колектива Binaura, Топлоцентрала

Агощон Над и Бенце Шаму ще предствят своята артистична практика от 2000 г. насам, в която създават софтуерни интерфейси и алгоритмични инсталации, използвайки безплатни инструменти с отворен код.