Ghostly plants of damaged worlds / Alizée Armet, Галерия ONE

"Призрачни растения от повредени светове" е интердисциплинарна инсталация в полето на технологии и биоизкуство. Представяйки една спекулативна визия, този проект разказва за проблемите на науките за живота и еволюцията, за да предизвика един пост-антропоцентричен поглед, хибридизация на телата, и то чрез метод между транс, хакизъм и феминизъм.


''Призрачни растения от повредени светове‘‘ е резултат от лаборатория, в която се комбинират художествени и научни мисли и техники. Вдъхновен от спекулациите и инструментализациите, произтичащи от изследванията на органичните манипулации, този проект иска да преоцени и да постави във фокус способността на растенията да работят чрез сътрудничество, а не чрез отравяне.

Дата на събитието
Крайна дата
Период
12:00 - 19:00

Участници