мисия и цели

фото

Водещите принципи в нашата работа са насочени към осъществяване на програма от регулярни дейности, които да подкрепят творчески инициативи в сферата на дигиталните изкуства и да развиват интереса на публиката към тях. Целите на Фондация ДА ЛАБ е да развива, изследва и популяризира дигиталните изкуства в България,и да организира регулярни дейности, които да подкрепят българските артисти и да развиват интереса и разбирането на публиката към тези форми на изкуство.