Пощенска картичка Пейзажи от Лансароте I и II

фото

Проектът се състои от две видеа, представящи пътуване на критичния туризъм през латентното пространство на изображения, генерирани от изкуствен интелект, с помощта на StyleGan2.

http://www.var-mar.info/